Bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta

publicerad:

Ideella organisationer har nu möjlighet att ansöka om organisationsbidrag hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Bidraget ska användas för att förstärka den befintliga verksamheten och för att möta ett ökat behov av insatser som har uppkommit med anledning av coronapandemin. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Ansökan

  • Bidraget går att söka mellan 16 mars - 6 april
  • Beslut om bidrag fattas preliminärt (19-25 april)
  • Bidraget planeras att betalas ut (26 april – 2 maj)
  • Bidraget ska vara förbrukat senast den 31 december 2021

Bidraget ska kunna täcka kostnader för verksamhet under hela 2021. Det går därför bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under året (fr.o.m. 1 januari) – om det är så att ni redan har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin under hela 2021.

Information

Läs mer och ansök om bidraget på mucf's hemsida