Glöm inte fylla i årets föreningsenkät

publicerad:

Föreningar i Enköping kan svara på enkäten till senast 17 januari 2021

Genom denna föreningsenkät vill vi ge dig möjlighet att berätta om hur du och din förening ser på dialog och samverkan med Enköpings kommun. Dina synpunkter är värdefulla för oss så vi kan få en bild av vad som behöver utvecklas och eventuellt förbättras.

Upplevelseförvaltningen kommer efter avslutad undersökning att sammanställa resultatet. På olika sätt kommer vi att använda oss av resultatet i vårt planerings- och uppföljningsarbete. Därför är ditt perspektiv viktigt i denna undersökning. Vi kommer även att återkoppla resultatet till er i föreningslivet under 2021 på hemsidan enkoping.se/forening och i någon av våra föreningsdialoger.

Information

Gör enkätundersökningen senast 17 januari 2021

Har du frågor om enkäten eller vill ha stöd och hjälp att fylla i den kan du i vårt kalendarium hitta bokningsbara tider för enskilda möten.

Du kan även kontakta oss på mejl forening@enkoping.se

Även kontaktcenter kan hjälpa till med att förmedla information om enkäten.