Friluftslivets år 2021

publicerad:

Vill din förening vara med och genomföra aktiviteter under friluftslivets år?

Friluftslivets år arrangeras av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket inom projektet Luften är fri, och syftar till att få fler människor att prova friluftslivet och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värde och allemansrätten. Varje månad kommer det vara olika teman för att belysa friluftslivets olika delar.

Enköpings kommun vill tillsammans med föreningar och organisationer hjälpas åt att lyfta friluftslivets år för Enköpingsborna. Under året kommer det genomföras aktiviteter för att uppmärksamma det fina friluftsliv vi har i kommunen.

Information

Läsa mer om friluftslivets år och projektet Luften är fri

Var gärna med på vårt informationsmöte den 14 janauri klockan 18.00.

Vill er förening delta i aktiviteter i Enköping?
Kontakta Klara Haglund på forening@enkoping.se