Föreningsbidrag 2021

publicerad:

Förbered din förening inför 2021 års bidragsansökningar - uppdatera föreningens information på InterbookGO

Det är viktigt att du som föreningsrepresentant ser till att era uppgifter på den digitala plattformen InterbookGO är aktuell och uppdaterad. Vi rekommenderar er att löpande underhålla era konton om det så gäller lokalbokning eller ansökningar om föreningsbidrag. Att göra på InterbookGO;

 • Se till att rätt person har rätt behörighet ”Ansvarig förening”. Ska styrkas med protokoll som finns uppladdat på föreningens konto på InterbookGO.
 • Ladda upp senaste aktuella dokument på InterbookGO
  • Årsmötesprotokoll
  • Protokoll från konstituerande möte
  • Protokoll firmatecknare/fullmakt göra ansökan
  • Nya/reviderade policydokument och stadgar eller liknande styrdokument
 • Registrera totalt antal medlemmar 2020 (måste vara uppdaterat innan ansökan om verksamhetsstöd)
 • Uppdatera information om styrelsen

Verksamhetsstöd

I början av det kommande året är det dags för alla bidragsberättigade föreningar att ansöka om verksamhetsstöd. Om din förening har blivit bidragsberättigad under året så är det första gången som ni kommer göra er ansökan om verksamhetsstöd. Grundstöd betalas ut med verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet är ett retroaktivt stöd vilket innebär att föreningen när denne gör sin ansökan måste fylla i information om hur föreningsverksamheten har sett utunder 2020.

Har din förening under året drabbats negativt pga Corona pandemin till den grad att ni haft mindre verksameth än föregående år så kommer ni att få en fyllnadsutbetalning. Denna utbetalning täcker upp så att ni kan få samma summa pengar i verksamhetsstöd under 2021 som ni fick utbetalt under 2020.

Stöd och hjälp

 • Ansökan verksamhetsstöd öppnar 15 januari 2021.
 • Sista ansökningsdag verksamhetsstöd 1 mars 2021.
 • Ansökan måste göras digitalt i avsett formulär som är kopplat till föreningens konto på InterbookGO.
 • Kontakta forening@enkoping.se med dina frågor