Föreningsenkät ute nu

publicerad:

Föreningar i Enköping har nu möjlighet att svara på årets föreningsenkät. Senast 13 december vill vi ha ditt svar.

Genom denna föreningsenkät vill vi ge dig möjlighet att berätta om hur du och din förening ser på dialog och samverkan med Enköpings kommun. Dina synpunkter är värdefulla för oss så vi kan få en bild av vad som behöver utvecklas och eventuellt förbättras.

Ett tips är att ni i föreningen om ni har möjlighet tillsammans tittar på enkäten och ger ett samlat svar.

Upplevelseförvaltningen kommer efter avslutad undersökning att sammanställa resultatet. På olika sätt kommer vi att använda oss av resultatet i vårt planerings- och uppföljningsarbete. Därför är ditt perspektiv viktigt i denna undersökning. Vi kommer även att återkoppla resultatet till er i föreningslivet under 2021 på hemsidan enkoping.se/forening och i någon av våra föreningsdialoger.

Information

Gör enkätundersökningen senast 13 december.

Har du frågor om enkäten eller vill ha stöd och hjälp att fylla i den kan du i vårt kalendarium hitta bokningsbara tider för enskilda möten.

Du kan även kontakta oss på mejl forening@enkoping.se

Även kontaktcenter kan hjälpa till med att förmedla information om enkäten.