Regionalt bidrag till kulturprojekt

publicerad:

Senast 13 november kan du söka om bidrag till kulturprojekt.

Regionalt bidrag kan sökas för kulturprojekt med koppling till Uppsala län inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Det kan till exempel handla om samarbets- och utvecklingsprojekt av olika slag, turnéer i länet eller större evenemang. Juridiska personer som föreningar, stiftelser, företag eller andra organisationer, men ej enskilda personer, kan ansöka om bidraget. Det fördelas tre gånger per år. För år 2020 är sista ansökningsdag:

  • 6 mars
  • 21 augusti
  • 13 november.

Beslut om bidrag fattas omkring en månad efter sista ansökningsdag. Totalt finns 830 000 kronor per år att fördela.

Information

Läs mer på Region Uppsalas hemsida