Det ideella engagemanget ökar

publicerad:

Idag den 5 oktober tar kultur- och demokratiminister Amanda Lind emot 2019 års befolkningsstudie från Ersta Sköndal Bräcke högskola. Studien innehåller fakta om svenskars engagemang.

Årets befolkningsstudie visar att mer än hälften av alla svenskar gör frivilliga eller ideella insatser, och att den tid som vi lägger ner på ideella insatser har ökat de senaste fem åren från 15 till 18 timmar i månaden.

- Vi har ett starkt föreningsliv i Sverige och det ska vi värna. Jag blir väldigt glad när jag ser att engagemanget ökar. Det är ett engagemang som är avgörande för vår demokrati, för idrottsföreningar runt om i landet, för utsatta grupper, för lokalsamhället. Med alla ideella krafter bygger vi samhället starkt tillsammans, säger Amanda Lind.

Detta är den 6:e befolkningsstudien som Ersta Sköndal Bräcke högskola gör. Studien över ideellt arbete görs vart femte år, sedan 1992.

Uppdraget redovisas med en rapport som överlämnas till kultur- och demokratiministern idag den 5 oktober 2020.

Information

Ta del av studien på Ersta Sköndal Bräcke högskolas hemsida

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse