Beslut om kompensationsbidrag

publicerad:

Upplevelsenämnden har beslutat om kompensationsbidrag för civilsamhället som drabbats pga Corona.

På upplevelsenändens sammanträde den 10 september togs det sista beslutet om kompensationsbidrag till civilsamhället som drabbats negativt som en följd av Coronapandemin.

Beslutet var ett komplement till tidigare beslut gällande ansökningar som inkommit 31 maj 2020 för verksamhet som pågått 13 mars- 31 maj 2020.

Totalt har 700 000 kronor fördelats till cvilsamhället. Inga ytterligare ansökningsmöjligheter är aktuella.