Informations- och dialogmöten om Kulturhus Joar

publicerad:

Föreningar och kulturutövare hälsas välkomna till informations- och dialogmöten om Kulturhus Joar

Just nu genomförs en förstudie om Kulturhus Joar som ska vara ett underlag för kommande politiska beslut. För att samla ett bra material till förstudien bjuder kommunens upplevelseförvaltning in till informations- och dialogmöten om kulturhus Joar.

Varmt välkomna!

Datum och anmälan

Föranmälan krävs, vänligen använd länken nedan. Max två personer per förening för att ge plats åt så många som möjligt. Välj ett av datumen nedan.

Måndag 31 augusti klockan 19.00-21.00

Onsdag 9 september klockan 19.00-21.00

Plats: Stora salongen på Joar

Frågor?

Jonas Nyström, förvaltningschef jonas.nystrom@enkoping.se

Nina Halden-Rönnlund, verksamhetschef Kultur, konst och bibliotek nina.halden.ronnlund@enkoping.se

Claes Lagelius, projektledare förstudie Kulturhus Joar claes.lagelius@enkoping.se