Kulturstipendium

publicerad:

Sök kommunens kulturstipendium senast 31 augusti.

Enköpings kommun delar ut ett kulturstipendium till föreningar, sammanslutningar eller personer som utför, och utfört, värdefulla insatser för kulturens utveckling i Enköping.

Vi har även ett särskilt stipendium för barn och unga som ska uppmuntra och uppmärksamma unga människor som deltar i kulturell verksamhet eller ägnar sig åt eget skapande. Hit räknas bland annat dans, musik, konst, teater, litteratur och fotografi men även andra uttryck.

Mer information

Läs mer om de båda stipendierna och nominera direkt på webbplatsen här>>

Frågor besvaras på kultur@enkoping.se