Beslut om kompensationsbidrag

publicerad:

På upplevelsenämndens sammanträde den 11 juni beslutades om fördelning av kompensationsbidrag för de som drabbats av coronapandemin.

Inom ramen för åtgärdspaketet för civila samhället har det varit möjligt att ansöka om kompensationsbidrag för perioden 12 mars-31 maj.

Upplevelsenämnden beslutade att fördela 349 890 kronor till 19 ansökningar. Upplevelsenämnden beslutade även att skjuta upp beslut om11 ansökningar till efter sommaren då beslut om statligt kompensationsstöd tagits från Riksidrottsförbundet, Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Läs upplevelsenämndens protkoll