Handläggning av kompensationsbidrag pågår

publicerad:

43 ansökningar om 2,1 miljoner kronor har inkommit till upplevelseförvaltningen för kompensation till följd av Coronapandemin.

Handläggning av de inkomna ansökningarna pågår och kompletteringar kommer att kunna göras till och med söndag 7 juni.

Beslut om kompensationsbidraget och fördelning kommer tas upp på Upplevelsenämnden den 11 juni.

Frågor besvaras genom kontakt med:

forening@enkoping.se