Aktuellt stöd till kulturutövare

Publicerad

Utvecklingsstöd och kompensationsbidrag till enskilda kulturutövare finns nu att söka.

Kompensationsbidrag på grund av Corona

Detta är en tillfällig stödform med syfte att stötta det lokala civilsamhället som skadats som en följd av Coronaviruset.

Här kan du läsa mer om bidraget och göra ansökan senast 31 maj.

Utvecklingsstöd för enskilda kulturutövare

Detta är en del av Enköpings kommuns stöd till civila samhälle för utveckling och nytänkande.

Här kan du läsa mer och göra ansökan senast 31 augusti.

Enköping