Sök bidrag för utvecklingsaktiviteter

Publicerad

Nu öppnar ansökan om föreningsbidrag för utveckling och nytänkande i föreningslivet

Denna stödform kan vara ett särskilt arrangemang eller någon annan typ av aktivitet som vanligen inte ingår i föreningens verksamhet. En möjlighet för din förening att testa nya arbetssätt och metoder eller arbeta för att nå nya målgrupper.

Utvecklingsstödet är ett engångsstöd och om det beviljas är det enbart en gång för varje utvecklingsinsats.

Ansökan för utvecklingsaktiviteter öppnar 11 maj. Ansökan för mindre utvecklingsprojekt öppnar 25 maj.

Detta bidrag kan enbart sökas av bidragsberättigade föreningar.

Läs mer om utvecklingsstödet här

 

Enköping