Statsbidrag till ideella organisationer

publicerad:

Regeringen fördelar 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet. Sök bidrag senast den 4 juni.

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet till följd av pandemin.

Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Virusutbrottet och dess konsekvenser, som ökad isolering, kan öka förekomsten av våld, kontroll och hedersrelaterat våld och förtryck.

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som med anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov.

Så ansöker du

Information om ansökningskriterierna, hur du söker bidraget och hur medlen fördelas finns på Socialstyrelsens webbplats. Ansök senast den 4 juni 2020.

Socialstyrelsens webbplats