Bidrag för enstaka aktiviteter

Publicerad

Enskilda individer och grupper kan få stöd för att genomföra aktiviteter som bidrar till upplevelser i Enköping.

Syftet med stödet är att uppmuntra och göra det möjligt för privatpersoner att finansiera och genomföra aktiviteter som bidrar till ett varierat utbud av fritidsaktiviteter i Enköping.

Stödet ska bidra till möjligheten för enskild person eller grupp att prova olika arbetssätt och metoder utan att behöva vara organiserad i en förening. Bidraget kan ej sökas av föreningar och andra organisationer.

Information

Ansökan görs direkt på webbplatsen. Max 10 000 kronor per ansökan.

Läs mer och gör din ansökan här.

Vid frågor kontakta forening@enkoping.se

Enköping