Stödåtgärder till föreningslivet

publicerad:

Upplevelsenämndens arbetsutskott beslutade den 5 maj att genomföra sju av nio föreslagna stödåtgärder för föreningslivet i samband med coronakrisen.

De beslutade åtgärderna är:

  • Verksamhetsbidrag kommer vara på samma nivå under år 2021 som 2020.
  • Ingen avbokningsavgift på kommunala lokaler.
  • Möjlighet att ansöka om ekonomisk kompensation för drabbade föreningar.
  • Ingen återbetalning för icke genomförda aktiviteter.
  • Rådgivning och stöd.
  • Mer stöd och information på webbplatsen.
  • Söka medel för utvecklingsprojekt.

Läs mer om kommunens stödåtgärder till föreningslivet.