Beslut om åtgärdspaket skjuts upp

publicerad:

Upplevelsenämnden skjuter upp beslutet om åtgärdspaket till föreningslivet.

Under sammanträdet den 23 april beslutade upplevelsenämnden att skjuta upp beslutet om åtgärdspaket till föreningslivet.

Nämnden beslutade att ta upp ärendet igen på ett utökat AU den 5 maj då alla partier är representerade.