Senaste nytt från Förening i Enköping

Publicerad

Äntligen har vi lanserat den nya hemsidan för föreningslivet i Enköping - det och senaste nytt går att läsa i senaste nyhetsbrevet

Redan hösten 2019 påbörjades samtal mellan föreningslivet i Enköping och upplevelseförvaltningen kring hur kommunen bättre kan sprida information och vara tillgänglig för dialog och samverkan.

Upplevelseförvaltningen lovade att förbättra sin kommunikation och är glada att nu i början av 2020 kunna konstatera att vi både har ett nyhetsbrev till föreningslivet och att denna nya plattform där tanken är att föreningslivet ska kunna hitta den information de söker.

Anmäl dig till nästa nyhetsbrev här

Läs aktuellt nyhetsbrev här

Enköping