Hyresregler 2020

Hyresregler i Enköpings kommuns fritidslokaler

Vid kommersiella och publika arrangemang där avbeställning sker senare än 30 dagar före arrangemanget debiteras 20 procent av hyresbeloppet.

Med kommersiella och publika arrangemang menas artistgalor, bingo, teater, dansarrangemang, utställningar, försäljningsverksamhet, mässor och liknande.

 • Lokal eller anläggning får inte disponeras utan ansvarig ledares närvaro.
 • Generellt förbud gäller mot förtäring av alkoholhaltiga drycker. Tillstånd kan sökas hos tillståndshandläggare, socialförvaltningen.
 • Tobaksrökning är inte tillåten i eller i anslutning till kommunens lokaler.
 • Skador och fel på fastighet, utrustning eller inventarier ska omedelbart anmälas till Lokalbokningen tfn 0171-62 51 13.
  Vid akuta fel ring fastighetsjouren tfn 018-10 60 10.
 • All skadegörelse som orsakas av hyresgästen ersätts av hyresgästen.
 • Nycklar och kort till anläggningarna utkvitteras på idrottshuset om inte annat är
  överenskommet. Borttappad nyckel och passerkort debiteras enligt gällande prislista.
 • Om hyresgästen genom oaktsamhet utlöser det automatiska brandlarmet i den hyrda lokalen/anläggningen, debiteras hyresgästen för Räddningstjänstens faktiska utryckningskostnad.
 • Vid övernattning ska minst 1 person vara vaken. Detta på grund av säkerhetsskäl i händelse av eventuell brand och inbrott.
 • Om textil-, trä- och metallslöjdsalar, undervisningskök och matsalar hyrs, ska ledare
  kontakta ansvarig lärare innan verksamheten startar.
 • Om lokalen hyrs för kommersiella och publika arrangemang ska städning ske i det
  yttre närområdet.

Det är hyresgästens ansvar att efter hyrd tid se till att;

 • lokalerna utryms i rätt tid
 • framplockat material ställs tillbaka
 • grovstädning sker
 • belysningen är släckt
 • kranar, fönster och dörrar är stängda
 • Vid ommöblering ska lokalen återställas i ursprungligt skick. Ytterdörrar och fönster som inte är stängda och låsta debiteras enligt gällande prislista.