Målsättning vid fördelning av tider

Denna målsättning vid fördelning av tider och abonnemang vid idrottsanläggningar gäller under 2020.

Principer

 • aktiviteter ska skapas åt så många som möjligt
 • hänsyn ska tas till lokala geografiska förutsättningar
 • tillse att, om möjligt, ingen hyresgäst blir utan tid
 • tävlingsverksamhet ska ha företräde före träningar
 • högre divisionstillhörighet ska ha företräde före lägre, enligt respektive
  specialförbunds egen prioritering
 • högre aktivitetsnivå ska ligga till grund för hur mycket tid som tilldelas,
  när det gäller lagsporter
 • tiderna ska fördelas efter föregående säsongs placering i divisions- och
  platshänseende
 • utnyttjandegraden av tidigare uthyrd tid ska vara hög

Prioriteringar

 • När flera hyresgäster vill ha samma anläggning gäller följande prioriteringar:
 • Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning
  i Enköpings kommun har företräde i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler.
 • Förening med ungdomsverksamhet (7-20 år) inom Enköpings kommun som
  får aktivitetsbidrag prioriteras före seniorverksamhet på tidig kvällstid.
 • Förening som är hyresgäst före privat hyresgäst.
 • Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott inomhus har företräde till
  hallar och gymnastiksalar före föreningar som i huvudsak bedriver
  tävlingsverksamhet utomhus.
 • Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott utomhus (gäller hallar och
  gymnastiksalar).
 • Verksamheter inom Enköpings kommuns förvaltningar.
 • Motionsgrupper och Korpens motionsverksamhet
 • Privatpersoner och företag