Ansökan inomhuslokaler

Ansökan om återkommande tider för föreningar, privatpersoner och företag

Nästa period för ansökningar är HT21 - VT22 och ska lämnas in senast 1 maj 2021.

Blanketter kommer att finnas på denna sida.