Lokalbokning

Många av kommunens lokaler går att boka genom Lokalbokningen. Här kan du till exempel boka idrottshallar, idrottsplatser och träffpunkter för äldre.

Upplevelseförvaltningen ansvarar för bokning av de flesta av kommunens lokaler. Dessa lokaler hanteras av Idrott och Fritids enhet Lokalbokningen. Du kan hyra någon av våra lokaler om du är privatperson, förening eller företag.

Samtliga lokaler hanteras i vår digitala plattform InterbookGO där du kan söka och boka lediga lokaler.

Läs mer om våra hyresregler och principer i fördelning av tider.

Ingen avbokningsavgift

Vi debiterar ingen avbokningsavgift till och med den 31 december 2020 på de lokaler som du bokar genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att du har gjort avbokningen innan den bokade tiden startat.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-04-02.

Detta är en del av det åtgärdspaket till civilsamhället som syftar till att stödja i den rådande coronapandemin.