Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd grundar sig på den verksamhet som föreningen genomför.

Stödet kan ges för att föreningen ska kunna bidra till ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter, arrangemang och upplevelser och därmed bidra till möjligheten för Enköpings kommuns invånare att ha en aktiv och utvecklande fritid.

Verksamhetsstödet består av en del som bygger på storleken på föreningens verksamhet och en del som bygger på vad som görs i verksamheten.

Verksamhetens storlek

Bidragsgrundande verksamhet är det antal aktiviteter och deltagare föreningen har i sin verksamhet. För kulturföreningar räknas även publik.

Verksamhetens innehåll

Stöd utgår för vissa prioriterade områden;

  • verksamhet för barn och unga
  • integration/ minskat utanförskap
  • jämställdhet
  • delaktighet och inflytande
  • trygghet/säkerhet

Till din hjälp

Ansökningsplan

17 februari 2020 - ansökan öppnar

8 mars 2020 - sista ansökningsdag

Ansökan

Bidragsberättigade föreningar söker verksamhetsstöd via sitt konto på InterbookGO.

Kontakt

Adress: Kaptensgatan 23
E-post: forening@enkoping.se

Mer information