Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd grundar sig på den verksamhet som föreningen har haft föregående kalenderår.

Syftet med verksamhetsstödet är att ge föreningslivet möjlighet att bidra till ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter, arrangemang och upplevelser. Detta för att ge Enköpings kommuns invånare möjlighet till en aktiv och utvecklande fritid.

Bidragsgrundande information

Verksamhetsstödet består av en del som bygger på storleken på föreningens verksamhet och en del som bygger på vad som görs i verksamheten.

 • Antal aktiviteter (45 min, minst tre deltagare)
 • Antal deltagare (från Enköping, även de 25 år och yngre)
 • Antal publika kulturarrangemang samt storlek på publik (enbart kulturföreningar)
 • Antal utbildningstillfällen inom prioriterade områden
 • Antal särskilda satsningar inom prioriterade områden
 • Antal policydokument eller riktlinjer inom prioriterade områden

Prioriterade områden

 • verksamhet för barn och unga
 • integration/ minskat utanförskap
 • jämställdhet
 • delaktighet och inflytande
 • trygghet/säkerhet

Till din hjälp

I och med Corona pandemin så kommer bidragsberättigade föreningar som under 2020 sökt och fått verksamhetsstöd att kompenseras för eventuell minskad aktivitet under 2020. Du gör din ansökan som vanligt och redovisar den faktiska verksamhet som föreningen haft under 2020. Handläggare kommer sedan i bedömning av ansökan jämföra med föregående utbetalning av verksamehtsstöd och en fyllnadsutbetalning pga Corona kommer att göras. Detta innebär att ni som bidragsberättigad förening kan räkna med minst samma bidrag ni fick förra året.

Ansökningsplan

15 januari - ansökan öppnar

1 mars - sista ansökningsdag

Ansökan

Bidragsberättigade föreningar söker verksamhetsstöd via sitt konto på InterbookGO.