Utvecklingsstöd kulturföreningar

Ett föreningsbidrag för utveckling och nytänkande i bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och kulturföreningar.

Bedömning


Bedömningen av de ansökningar som kommer in utgår från att den totala fördelningen av stödet i så hög grad som möjligt ska bidra till ett brett och, för så många som möjligt, tillgängligt utbud av fritidsaktiviteter.

Hur ansökan kopplar till en eller flera av följande faktorer:

 • att göra konst, kultur, kulturarv och kulturmiljö tillgängligt för fler människor från olika målgrupper i kommunens alla delar
 • ökad delaktighet både då det gäller möjligheten att kunna ägna sig åt eget kreativt skapande och/eller att uppleva kultur som präglas av bredd och mångfald
 • utvecklingen av såväl traditionella kulturella uttryck som experimentlust och modiga friktionsskapande konstuttryck
 • en mötesplats för en levande lokal kulturdebatt
 • att i samverkan med kommunen stärka kunskapen om hur kommunens invånare tar del av kultur och/eller ägnar sig åt eget skapande
 • kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur
 • att fler kan vara aktiva och ges möjlighet till kulturutövande utifrån ett inkluderande perspektiv
 • en meningsfull fritid
 • god samverkan mellan olika aktörer över förenings- och organisationsgränser
 • attraktiva arrangemang
 • förmågan att genomföra den verksamhet som planeras
 • provar nya metoder och arbetssätt
 • stärker föreningens förmåga inom områden som exempelvis föreningskunskap, ekonomi, marknadsföring, jämställdhet och mångfald

Projektstödets effekt:

 • projektets förväntade resultat på kort sikt samt långsiktiga effekter
 • insatsens potential att fortleva även efter projektets slut
 • projektets möjlighet att påverka en utvald målgrupp (antingen en direkt påverkan eller över tid)

Ansökan

För aktuell ansökningsplan och generell information inför ansökan läs mer på sidan om utvecklingsstöd som gäller samtliga föreningar.

Enskilda kulturutövare kan läsa mer och söka kulturstöd här>>