Utvecklingsstöd idrotts- och fritidsföreningar

Ett föreningsbidrag för utveckling och nytänkande i idrottsföreningar och fritidsföreningar.

Bedömning av ansökan och utvecklingsidé


Bedömningen av de ansökningar som kommer in utgår från att den totala fördelningen av stödet i så hög grad som möjligt ska bidra till ett brett och, för så många som möjligt, tillgängligt utbud av fritidsaktiviteter.

Hur ansökan kopplar till en eller flera av följande faktorer:

 • att fler kan vara fysiskt aktiva och ges möjlighet till idrottsupplevelser utifrån ett inkluderande perspektiv
  en meningsfull fritid
 • elitidrott har goda förutsättningar att utvecklas
 • god samverkan mellan olika aktörer över förenings- och organisationsgränser
 • attraktiva arrangemang
 • förmågan att genomföra den verksamhet som planeras
 • provar nya metoder och arbetssätt
 • planerar nå för verksamheten nya målgrupper
 • stärker föreningens förmåga inom områden som exempelvis föreningskunskap, ekonomi, marknadsföring, jämställdhet och mångfald
 • en bedömning av det för verksamheten/föreningen nyskapande i projektet eller aktiviteten

Bedömningsgrunder för projektstödets effekt:

 • projektets förväntade resultat på kort sikt samt långsiktiga effekter
 • insatsens potential att fortleva även efter projektets slut
 • projektets möjlighet att påverka en utvald målgrupp (antingen en direkt påverkan eller över tid)

Ansökan

För aktuell ansökningsplan och generell information inför ansökan läs mer på sidan om utvecklingsstöd som gäller samtliga föreningar.