Utvecklingsstöd

idéburna intresseorganisationer

Ett föreningsbidrag för utveckling och nytänkande i funktionsrättsföreningar, sociala föreningar och pensionärsföreningar.

Bedömning av ansökan och utvecklingsidé


Bedömningen av de ansökningar som kommer in utgår från att den totala fördelningen av stödet i så hög grad som möjligt ska bidra till ett brett och, för så många som möjligt, tillgängligt utbud av fritidsaktiviteter.

Hur ansökan kopplar till en eller flera av följande faktorer:

 • förmåga att genomföra den verksamhet som planeras
 • provar nya metoder och arbetssätt.
 • planerar nå för verksamheten nya målgrupper.
 • stärker föreningens förmåga inom områden som exempelvis föreningskunskap, ekonomi, marknadsföring, jämställdhet och mångfald.
 • en bedömning av det för verksamheten nyskapande i projektet eller aktiviteten.

Föreningens förmåga att:

 • ta tillvara medlemmarnas eller målgruppens intressen
 • bidra till förbättrad folkhälsa
 • bidra till ökat engagemang i sociala frågor genom opinionsbildande arbete

Prioritet utifrån:

 • medlemmarnas/målgruppens behov av verksamheten
 • föreningens möjlighet att bedriva verksamheten och behov av stöd
 • hur föreningen använt eventuell tidigare erhållna medelen bedömning av det för verksamheten/föreningen nyskapande i projektet eller aktiviteten

Projektstödets effekt:

 • projektets förväntade resultat på kort sikt samt långsiktiga effekter
 • insatsens potential att fortleva även efter projektets slut
 • projektets möjlighet att påverka en utvald målgrupp (antingen en direkt påverkan eller över tid)

Ansökan

För aktuell ansökningsplan och generell information inför ansökan läs mer på sidan om utvecklingsstöd som gäller samtliga föreningar.