Utvecklingsstöd

 

Utvecklingsstöd ges till projekt och aktiviteter med en tydlig inriktning på utveckling och nytänkande.

Denna stödform kan vara ett särskilt arrangemang eller någon annan typ av aktivitet som vanligen inte ingår i verksamheten. Utvecklingsstödet är ett engångsstöd och om det beviljas är det enbart en gång för varje utvecklingsinsats.

Aktivitet ska:

  • vara väl avgränsad med ett tydligt start- och slutdatum.
  • bestå av en enskild aktivitet med tydligt syfte och mål

Projekt ska:

  • pågå under flera månader upp till ett år med ett tydlig start- och slutdatum.
  • bestå av flera olika aktiviteter som kompletterar varandra för att uppnå projektets mål.

Ansökan

Ansökan om utvecklingsstöd görs alltid före projektets eller aktivitetens genomförande. För sent inkommen ansökan behandlas inte. Av ansökan ska det tydligt framgå:

  • koppling till bedömningskriterierna
  • syfte och mål
  • start och slutdatum
  • beskrivning av de viktigaste momenten
  • budget

Redovisning

Utvecklingsaktiviteter rapporteras senast två månade efter genomförd aktivitet. Redovisningen sker muntligen till ansvarig handläggare som dokumenterar erfarenheter och lärdomar.

Utvecklingsprojekt ska av förening som beviljats stöd redovisa projektet senast två måndare efter avslutat projekt samt dela med sig av sina lärdomar och erfarenheter av projektet i ett erfarenhetsutbyte med andra föreningar.

Ansökningsplan

Ansökan aktiviteter

Ansökan för aktiviteter kan göras löpande under året. Ansökningar som inkommer före den 1:a varje månad handläggs innan den 10:e. Sökande måste var beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningsperioden.

Beslut och utbetalning av stöd för utvecklingsaktiviteter genomförs inom en månad efter handläggning påbörjats.

Ansökan projekt som planeras 2021

15 april - ansökan öppnar

31 maj - sista ansökningsdag

Juni/Juli - Handläggning och beslut. Eventuell utbetalning av stöd i januari 2021.

Sökande måste var beredd på att komplettera sin ansökan under perioden 1-10 juni 2021

Här gör du din ansökan

Bidragsberättigade föreningar söker utvecklingsstöd via sitt konto på InterbookGO.

Mer information och ansökan om utvecklingsstöd för kulturutövare hittar du här>>