Studieförbund

 

Samtliga studieförbund som tillhör Upplands läns bildningsförbund med verksamhet i Enköpings kommun.

Syftet med att ge kommunala medel till studieförbunden i Enköping ansluter till statens fyra syften med sitt stöd till folkbildningen. Dessa fyra syften är:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Utöver dessa fyra syften är kommunens syfte även att genom stöd till folkbildningen stärka det lokala civilsamhället samt invånarnas möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag i enlighet med Enköping kommuns kulturpolitiska program samt vision. Mer information om detta återfinns på kommunens webbplats enkoping.se

Regler för Enköping kommuns kontantstöd till studieförbunden går att läsa härPDF (pdf, 74 kB).

Ansökningsplan

Ansökan ska genomföras digitalt via plattformen InterbookGO:

  • 1 april - ansökan öppnar
  • 30 april - ansökan stängs
  • Maj - handläggning
  • Juni - utbetalning