Startstöd

 

Nystartade föreningar kan söka startstöd.

En nybildad förening kan ansöka om startstöd i upp till sex månader efter att föreningen fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Föreningen måste även leva upp till de formella krav som är krav för att bli bidragsberättigad förening. Startstöd fördelas allt eftersom ansökningar inkommer. Studieförbund och riksorganisationer kan inte få startstöd.

Så här ansöker du om startstöd;

  1. Kontakta upplevelseförvaltningen och meddela att ni vill söka startstödet.
  2. Registrera ett konto på InterbookGO och ladda upp efterfrågade dokument.
  3. Handläggare tar ansökan vidare till handläggargrupp som bereder ansökan.
  4. Ansvarig chef för föreningsbidrag tar beslut gällande ansökan.
  5. Beslut och eventuell utbetalning meddelas föreningen.

Kontakt: forening@enkoping.se