Kompensationsbidrag

En tillfällig stödform med syfte att stötta det lokala civilsamhället som skadats som en följd av Coronaviruset.

Civilsamhällets aktörer kan ansöka om kompensation i olika former, men främst för sådant som inte kompenseras av statliga bidrag eller annan kompensation utanför Enköpings kommun. Detta bidrag gäller enbart de bidragsberättigade föreningar, studieförbund och enskilda kulturutövare som kvalificerar sig för att söka bidrag inom ramen för gällande bidragsregler; Stöd till civilsamhället i Enköpings kommun.

Kompensation främst till de som:

 • gått miste om intäkter främst på grund av inställda cuper, turneringar, föreställningar och arrangemang.
 • drabbats av förlorade intäkter på grund av uteblivna anmälnings- biljettavgifter/intäkter.
 • fått kostnader trots att arrangemanget/aktiviteten blivit inställd på grund av restriktioner kopplade till coronaviruset.
 • uteblivna intäkter från sponsorer och lotterier.

Bidrag ska inte gå till:

 • lön till personal och spelare.
 • inköp av inventarier, till exempel möbler till arrangemang.
 • att kompensera utebliven försäljning (av till exempel fika eller tröjor etc.)

Krav på ansökan

 • Föreningar som ansöker om kompensationsbidrag på grund av Coronaviruset måste vara bidragsberättigad vid tillfället som aktiviteten skulle ha genomförts.
 • Ansökan kan bara göras för de aktiviteter och intäktsförluster som skulle ha skett till och med 31 maj ej det som ligger framåt i tiden.
 • Ansökan ska var fullständig med motivering av behovet av kompensationsbidrag samt kompletterad med relevanta underlag som underlättar bedömning och styrker innehållet i ansökan.
 • Ansökan måste vara komplett vid ansökningsperiodens slut.

Ansökan

Ansökan är stängd.

Tidsplan

14 maj - ansökan öppnar

31 maj - sista ansökningsdag

11 juni - beslut i upplevelsenämnden

Juni/juli - utbetalning av bidraget

Den totala potten pengar att fördela är 700 000 kronor. Under förutsättning att det finns pengar kvar i potten kan ytterliggare ansökningsomgångar bli aktuella till hösten.

Frågor? kontakta forening@enkoping.se eller boka in en tid för ett enskilt möte. Flera tider att välja mellan i kalendariet.

Kontakt

Adress: Kaptensgatan 23
E-post: forening@enkoping.se

Mer information