Grundstöd

 

Bidragsberättigade föreningar har rätt till ett grundstöd.

Grundstödet ges till föreningar som lever upp till de formella kraven för att få stöd. Stödet är av symbolisk karaktär och är ämnat att premiera själva förekomsten av föreningen.

Studieförbund och riksorganisationer kan inte få grundstöd.

Grundstödet utbetalas en gång per år i samband med utbetalning av verksamhetsstöd.