Föreningsbidrag

Här kan du hitta information om de föreningsbidrag som Enköpings kommun fördelar till Enköpings föreningsliv.

Alla föreningar som vill söka föreningsbidrag måste vara bidragsberättigade för att kunna söka bidrag. Under 2020 inför vi helt nya bidragsregler vilket innebär att samtliga föreningar som vill söka föreningsbidrag måste bli bidragsberättigade. Nedan går att läsa om vilka föreningskategorier som kan söka föreningsbidrag. I menyn till vänster kan du se de olika stödformerna och hur en förening kan bli bidragsberättigad samt söka föreningsbidrag.

Idéburna intresseorganisationer

Dessa föreningar kännetecknas av att de i första hand arbetar för den egna gruppens rättigheter och villkor. Ett aktivt och utvecklande liv i form av en meningsfull fritid lyfts ofta fram. Exempelvis pensionärsföreningar, handikapporganisationer och sociala föreningar.

Idrottsföreningar

Föreningar som huvudsakligen ägnar sig åt idrottsverksamhet. De flesta idrottsföreningar är medlemmar i något idrottsförbund.

Fritidsföreningar

Föreningar som erbjuder fritidsaktiviteter, till exempel hobbyföreningar och föreningar som ägnar sig åt friluftsliv.

Kulturstöd

Föreningar och kulturutövare som på olika sätt arbetar med kultur genom till exempel kulturarrangemang eller genom att själva utöva någon kulturform. Även hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar.

Studieförbund

Samtliga studieförbund som tillhör Upplands läns bildningsförbund med verksamhet i Enköpings kommun.

Ungas egen organisering

Föreningar och organisationer som kännetecknas av att barn och unga själva har gått samman för att förändra, umgås och utvecklas. Barn och unga definieras som åldersgruppen 7–25 år och minst 60 procent av föreningens medlemmar ska tillhöra åldersgruppen.

Kontakt

Adress: Kaptensgatan 23
E-post: forening@enkoping.se

Mer information