Två höga byggnader utomhus.

Fastighetsägargruppen

Praktisk information

Datum: 2 februari–22 maj

Tid: 14:30–16:30

Adress: Linbanegatan 12

Beskrivning av evenemang

Ett möte mellan Enköpings kommun och fastighetsägare i kommunen.

Fastighetsägargruppen äger rum vid två olika tillfällen:

  • 12 mars klockan 14.30–16.30
  • 22 maj klockan 14.30–16.30

Anmälan

Anmäl dig genom att kontakta oss via mejl eller telefon:

E–post: naringsliv@enkoping.se
Telefon: 0171–62 80 80

Varmt välkommen!