Nytt upphandlings­krav ska ge fler arbetslivs­erfarenhet – ”en fantastisk chans”

Publicerad

Hur ska vi få in fler Enköpingsbor på arbetsmarknaden och skapa meningsfull sysselsättning? Ett sätt är inköpsavdelningens nya krav i upphandlingar om att leverantörer ska samverka med Jobbcentrum, arbetsmarknadsenheten i frågan.

Två kvinnor står bredvid varandra.

Från vänster, Emma Danielsson, strategisk inköpare och Viveca Räim, enhetschef på arbetsmarknadsenheten.

Det nya upphandlingskravet består av att leverantörer ska ta ett dialogmöte med Jobbcentrum, för att se hur de kan skapa sysselsättning åt personer som vill ta sig in på arbetsmarknaden.

– Vi kommer rekommendera det här kravet i de flesta av våra upphandlingar där det handlar om olika tjänster. Säg exempelvis att vi ska göra ett mindre byggarbete, då kan vi samverka i frågan om företaget kan ta emot praktikanter från kommunen, säger Emma Danielsson, strategisk inköpare och fortsätter:

– Det här blir ett mervärde för både beställare och företag, att få ge någon chansen att komma in på arbetsmarknaden.

Praktikplats ofta vägen till arbete

Viveca Räim, enhetschef på arbetsmarknadsenheten, ser många möjliga positiva effekter med det nya kravet.

– Näringslivets bidrag till arbetsmarknadsinsatser är väldigt viktigt då praktik på en arbetsplats visat sig vara en av de absolut bästa insatserna för att hjälpa människor till att få anställning i framtiden, säger Viveca och fortsätter.

– Vår förhoppning är att det kan skapa nya kontaktvägar till arbetsgivare och öppna upp för fler praktikmöjligheter för våra deltagare som vill närma sig arbetsmarknaden. En annan positiv effekt blir att vi ökar kunskapen kring behovet av arbetsmarknadsinsatser och visar på vikten av social hållbarhet samt mervärdet för de personer som ges möjlighet att utvecklas med hjälp av en praktikplacering, säger Viveca.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss. Ring kontaktcenter för att nå inköpsavdelningen eller jobbcentrum/arbetsmarknadsenheten.