Enkätsvar om Enköpings företagsklimat

Publicerad

Den 21 maj presenterade Svenskt näringsliv de första enkätsvaren från sin undersökning om företagsklimatet i Enköping.

Foto på Enköpings hamn under sommaren.

Det är 185 av kommunens 5 864 företag som svarat på enkäten om företagsklimatet, som Svenskt näringsliv skickat ut. Den riktiga rankingen, som visar hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner, kommer i september.

  • Enkätsvaren visar att vi ökar jämfört med förra året och vi ligger fortfarande på ett godtagbart betyg 3.30 (3,28 under 2023).
  • Kommunens service och bemötande är det område som har ökat mest, från 2,81 (2023) till 3,04 (2024).
  • Upphandling är ett område som ökat speciellt, från 2,45 (2023) till 2,65 (2024). Där har vi jobbat med dialog med företagare och bland annat haft upphandlingsskola.
  • Eftersom vi ser att vi ökar fortsätter vi med de aktiviteter som ryms inom näringslivsprogrammet, som vi ser gör skillnad långsiktigt. Vi fokuserar bland annat på kompetensförsörjning samt service och bemötande.

Företagens högst prioriterade åtgärder

  1. Kortare handläggningstid (48 procent). Åtgärd: Detta är ett ständigt pågående förbättringsarbete.
  2. Bättre dialog mellan kommunen och företagen (42 procent). Åtgärd: Dialog och samverkan är en del av vårt näringslivsprogram där vi har olika branschråd, exempelvis inom bygg och fastighet.
  3. Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare (40 procent). Åtgärd: Vi har exempelvis återkommande dialogmöten under året för att lyfta hur viktigt näringslivet är för oss.
  4. Minskad brottslighet och (ökad trygghet (37 procent). Åtgärd: Vi har ett gott samarbete med Polisen och har även ett lunchseminarium den 19 juni där vi pratar om hur man som företagare kan skydda sig mot bedrägerier.
  5. Förbättra det lokala vägnätet (35 procent). Åtgärd: En positiv nyhet är att Flixbuss har börjat gå igen till Arlanda.

Mer information från Svenskt näringsliv

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.