Förslag på nödvattenplan ska beslutas

Publicerad

Ett nytt förslag på nödvattenplan ska beslutas. Du som företagare behöver ha en egen plan vid brist på vatten.

Tre nödvattentankar står på asfalterad yta. Foto.

Ny nödvattenplan på gång

Under det senaste året har en ny nödvattenplan för Enköpings kommun arbetats fram. En nödvattenplan används i situationer då inget kommunalt dricksvatten finns i kranen eller då vattnet har sådan kvalitet att det inte går att dricka. Då behöver hushållen som i vanliga fall har kommunalt vatten istället hämta sitt dricksvatten från vattentankar som ställs på förbestämda platser. Även samhällskritiska verksamheter som till exempel vårdboenden, barnomsorg och tillagningskök kan hämta vatten i vattentankarna.

Förbered din vattenförsörjning

För företagarna är ingen skillnad mot de regler som gäller idag men nu kommer nödvattenplanen gå igenom en politisk process och prioriteringen av samhällskritiska verksamheter som får nödvatten antas i kommunfullmäktige.

– För dig som företagare är det viktigt att ha en egen plan för hur din verksamhet påverkas om det är avbrott i dricksvattenförsörjningen då nödvattenplanen endast avser vatten för hushållbehov, säger biträdande VA-chef Marika Hanson.

Har du frågor?

Du som har frågor om nödvattenplanen är välkommen att kontakta Marika Hansson, biträdande VA-chef.

E-post: marika.hanson@enkoping.se
Telefon: 0171-626488

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.