Stadens rum

Olika miljöer som skildrar Enköping

 

Foto: Elisabeth Lindqvist

Vad är en stad för dig? Vad tycker du är en typisk stadsmiljö? Hur såg staden Enköping ut för hundra år sedan?

I Stadens rum har olika miljöer byggts upp som skildrar vardag i staden ur olika perspektiv.

Tiden är sekelskiftet 1900 och platsen är Stora torget och bakgårdar däromkring. 

Kontakt

Adress: Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping
Telefon: 0171-62 54 00
E-post: museum@enkoping.se

Följ oss

Enköpings museum på Instagram