Industrialism

Enköping vid 1900-talets början.

 

Foto: Elisabeth Lindqvist

Här kan du bland annat se en modell av Enköpings hamn med de gamla hamnmagasinen och godsvagnar på hamnspåren.

Persontrafiken till Stockholm upphörde 1924 då den sista reguljära ångbåten slutade trafikera Enköpings hamn.

Godstrafiken på räls till industrierna i hamnområdet pågick en bit in på 1970-talet. Fortfarande används hamnen för utförsel av spannmål.

Kontakt

Adress: Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping
Telefon: 0171-62 54 00
E-post: museum@enkoping.se

Följ oss

Enköpings museum på Instagram