Gryningsland

En utställning om Enköpingstraktens förhistoria.

 

Foto: Elisabeth Lindqvist

Enköping ligger i ett område som varit bebott under lång tid och landskapet är fullt av minnen från sten-, brons- och järnålder. Utställningen  betonar tre teman: 

  • Enköpings plats i världen visar på kontakter med omvärlden som varit av betydelse för utvecklingen.
  • Odling har i alla tider varit avgörande för att människor
    kunnat leva i trakten.
  • Bilder som visar vilken värld som människorna i de olika perioderna omgav sig med. 

Nästan alla utställningens föremål är funna i Enköpings kommun. Vi har valt att skildra de förhistoriska perioderna som de kan ha sett ut i den här trakten.

Utställningen finns i källarvåningen på museet.

Kontakt

Adress: Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping
Telefon: 0171-62 54 00
E-post: museum@enkoping.se

Följ oss

Enköpings museum på Instagram