Perma­nenta utställ­ningar

Enköpings museum har sju permanenta utställningar där du får lära dig om Enköping kommuns historia. Från stenålder till nutid. 

Välkommen till Enköpings museum!

Kontakt

Adress: Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping
Telefon: 0171-62 54 00
E-post: museum@enkoping.se

Följ oss

Enköpings museum på Instagram