Stadens rum

Stadens rum innehåller olika miljöer som skildrar Enköping.


Enköpings kommun

Foto: Thomas Henrikson

Vad är en stad för dig? Vad tycker du är en typisk stadsmiljö? Hur såg staden Enköping ut för hundra år sedan?

I Stadens rum har olika miljöer byggts upp som skildrar vardag i staden ur olika perspektiv.

Tiden är sekelskiftet 1900 och platsen är Stora torget och bakgårdar däromkring.