Soldat i Enköping

Enköpings militära historia

Människor har i olika tider skyddat sig mot angrepp eller själva gett sig ut att kriga. Från bronsåldern byggdes fornborgar, som kan ses som det första organiserade försvar som vi ser spår av.

Vilka har krigat?

För drygt tusen år sedan gav sig vikingar ut på räder västerut, mot England och Irland. Olika svenska kungar har sedan medeltiden krävt att befolkningen ställer upp med män till deras arméer, ibland ihop med avlönade legoknektar. Folk protesterade mot tvångsutskrivningar av soldater och ett nytt system behövdes.

Livet i soldattorpet

Från slutet av 1600-talet var det indelta soldater som slogs när Sverige gick ut i krig. Att vara soldat var ett uppdrag som en man tog på sig och fick husrum, ett torp och viss betalning som lön. Soldaten hade ofta en familj som levde i torpet, odlade marken omkring, satte potatis och levde som många andra på landsbygden. När soldaten var iväg på övningar fick dock soldathustrun och barnen sköta om det lilla jordbruket på egen hand. I Enköpings kommun har det funnits hundratals soldattorp.

Nya tider, ny militär

Under 1800-talet förändrades den militära organisationen och de indelta soldaterna fasades ut. Under andra världskriget fattades beslutet att bygga en garnison i Enköping. Det blev P1, pansarregementet som kom att påverka staden under sina ca 40 år i Enköping. 1980 lades P1 ned och två år senare, 1982 flyttade S1, signalregementet, hit från Uppsala. 1 januari 2007 omformades S1 till dagens Ledningsregemente.

Fotnot: Indelta armén var den del av den svenska armén som före 1901 uppsattes genom rustning och rotering.