Himmel och jord

En utställning om Enköpingstraktens kulturhistoria.


Enköpings kommun

Foto: Thomas Henrikson

Under medeltiden hade kyrkan en stor del i människors liv. I staden fanns också ett franciskanerkloster.

Utställningen berättar om klostret, om odling och
annat dagligt liv i Enköping från medeltid till 1700-tal.

Den berättar också om medeltidens märkliga kyrkmåleri med spelmän och marknadsgycklare vid sidan om
helgon och martyrer. Krucifix och andra snidade träskulpturer kompletterar bilden av medeltidens helighet.

Utställningen finns på våning ett på museet.