Undervisning

Museet erbjuder kostnadsfri skolundervisning för alla skolor i kommunen. 

 

En viktig del av museets arbete sker i samarbete med kommunens skolor, från förskola till grundskola. Med åren har det kommit att bli en naturlig del av skolornas terminsarbete.

Skolorna samarbetar nära med museets personal och genom teman för undervisningen. Lektionerna hålls inne på museet, på skolorna eller i uteklassrum. Exempel på undervisning utomhus är Enköpings stadskärna, Boglösa hällristningsområde, Kälsta gravfält vid Skolsta och hällristningen vid Grillbyskolan.

Museet och skolorna samverkar också kring olika utställningar. 

Museets vison är att locka till ungt entreprenörskap och att barn och unga erbjuds
delaktighet i museets utställningar och verksamhet. 

Olika teman

Matematik i historien. Hur vet vi att människor kunde räkna för 3 000 år sedan? Vi pratar om siffror i olika kulturer och varför vikingarna klippte sönder mynt. Vem kom på nollan och hur mätte och vägde folk saker förr i tiden?

Bild. Om form och färg från hällristningar och medeltida kyrkmålningar till dekorationsmåleri på 1700- och 1800-talen.

Litteratur. Koppla ihop romaner, poesi eller noveller med historiska miljöer. Jan Fridegårds Trägudars land, Moa Martinssons Kyrkbröllop, Strindbergs och Fogelströms stadsbeskrivningar med flera.

Slöjd. Textil från bronsålderskläder till 1700-talets brudkista fylld med handdukar
och linne. Trä och metall från stenåldersverktyg till mässingsgjuteri på 1800-talet.

 

Kontakta gärna museet för att diskutera upplägg och bokning av museet för undervisning.

Kontakt

Adress: Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping
Telefon: 0171-62 54 00
E-post: museum@enkoping.se

Följ oss

Enköpings museum på Instagram