Undervisning

Museet erbjuder kostnadsfri skolundervisning för alla skolor i kommunen.


Enköpings kommun

Foto: Thomas Henrikson

En viktig del av museets arbete sker i samarbete med kommunens skolor, från förskola till grundskola. Med åren har det kommit att bli en naturlig del av skolornas terminsarbete.

Skolorna samarbetar nära med museets personal och genom teman för undervisningen. Lektionerna hålls inne på museet, på skolorna eller i uteklassrum. Exempel på undervisning utomhus är Enköpings stadskärna, Boglösa hällristningsområde, Kälsta gravfält vid Skolsta och hällristningen vid Grillbyskolan.

Museet och skolorna samverkar också kring olika utställningar.

Museets vison är att locka till ungt entreprenörskap och att barn och unga erbjuds
delaktighet i museets utställningar och verksamhet.

Kontakta gärna museet för att diskutera upplägg och bokning av museet för undervisning.