Runstenar

I Enköpings kommun finns det 187 runstenar, fragment och runhällar.

 

Fakta runstenar i Enköpings kommun:

  • 126 runstenar bevarade, en finns på Skansen och en i Oxford, England.
  • 9 ristningar är gjorda på jordfasta stenblock varav en ristning är en gravhäll.
  • 14 runstenar är försvunna eller förstörda.
  • 18 runstenar är försvunna eller förstörda.

För dig som vill veta mer om runstenar som finns i Enköpings kommun kan läsa foldern "Runstenar och kyrkor" (pdf, 7.1 MB) och foldern "Personnamn på runstenar i Enköpings kommun". (pdf, 1.2 MB) Foldrarna är sammanställda av Håkan Wall.

Kontakt

Adress: Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping
Telefon: 0171-62 54 00
E-post: museum@enkoping.se

Följ oss

Enköpings museum på Instagram