Einar Kjelléns hällristningsarkiv

I arkivet finns mängder av arkivmaterial om hällristningar i Enköpingsområdet. Det är framförallt fotografier, men också skisser och dokumentationer i naturlig storlek.


Foto: Thomas Henrikson

Arkivet är en donation av framlidne Einar Kjellén, Grillby. Han ägnade en stor del av sin fritid genom livet åt att inventera trakterna runt Enköping med ambitionen att kartlägga hällristningsfynden. Med åren blev de många.

Hans önskan med denna donation var att arbetet med att kartlägga bronsålderns bebyggelsehistoria i Enköpingstrakten skulle kunna fortsätta och då med utgångspunkt i hällristningarna.

Genom att ställa sitt stora forskarmaterial till förfogande för vidare bearbetning och studier hoppades han att hans arbete skulle gå vidare.

Du kan boka ett besök på arkivet genom att kontakta Enköpings museum.