Digitalt museum

Enköpings museum har över 3 000 objekt på webbplatsen Digitalt museum.

Föremål och foton ur museets samlingar kan du se när du besöker den externa
webbplatsen Digitalt museum.