Runstenar

I Enköpings kommun finns det 187 runstenar, fragment och runhällar.


Fakta runstenar i Enköpings kommun:

  • 126 runstenar bevarade, en finns på Skansen och en i Oxford, England.
  • 9 ristningar är gjorda på jordfasta stenblock varav en ristning är en gravhäll.
  • 14 runstenar är försvunna eller förstörda.
  • 18 runstenar är försvunna eller förstörda.

För dig som vill veta mer om runstenar som finns i Enköpings kommun kan läsa foldern "Runstenar och kyrkor"PDF (pdf, 7 MB) och foldern "Personnamn på runstenar i Enköpings kommun".PDF (pdf, 1 MB) Foldrarna är sammanställda av Håkan Wall.