Lekplats i Lillkyrka

Illustration över hur lekplatsens utformning skulle kunna se ut. I illustrationen syns hur gångarna genom lekplatsen skulle gå, vart det skulle kunna stå träd och vart lekutrustningen skulle kunna vara placerad. Illustrationen är gjord från ett perspektiv ovanför lekplatsen.

Under 2023 ersätter vi Klockarevägens lekplats i Lillkyrka med en ny och förbättrad lekplats.

Fakta

 • Status: Byggnation pågår
 • Byggstart: 2023
 • Klart: 2023
 • Vad det ska bli: Lekplats
 • Vem som bygger: Dammarsbergs Entreprenad AB
 • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Den nya lekplatsen kommer utökas till ytan. Den ligger delvis kvar på samma plats som tidigare, men norrut blir den större för att få plats med mer lekutrustning och variation. Skogsdungen intill lekplatsen, samt möjligheten för pulkaåkning kommer också finnas kvar.

Den nya lekplatsen kommer bland annat att ha:

 • två olika klätterställningar varav en med rutschkana
 • en gungställning med vanlig gunga och småbarnsgunga.
 • en kompisgunga
 • en snurrkarusell
 • ett volträcke
 • en sandlåda med ett tillgängligt sandbakbord
 • en liten balansbana för mindre barn.

Det kommer även bli en kort cykelslinga och fler platser för att kunna äta eller fika vid. Både lekplatsens och pulkabackens belysning kommer förbättras med bland annat riktade belysningsspottar.

Karta

Det här har hänt tidigare

Enkätundersökning

Tack för era förslag och det engagemang ni visat i enkätsvaren. Era svar är till stor hjälp i vårt arbete med den nya lekplatsen. Vissa förutsättningar som är specifika för platsen, till exempel, hur stor ytan är och vart den ligger i samhället påverkar vad som är möjligt att ha på platsen. Vi hoppas därför att ni har förståelse för att vi inte kan använda alla de förslag som kommit in.

Vad vi tar med oss

Den befintliga lekplatsen är i dagsläget inte speciellt välbesökt. Det framkom tydligt att det finns ett generellt behov av upprustning och en efterfrågan på olika typer av lekutrustning som passar en större målgrupp, däribland yngre barn, ungdomar och barn med behov av tillgänglighetsanpassade lösningar.

Det kommer vara en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet med den nya lekplatsen. Vi kommer att planera lekplatsen så att möjligheten för pulkaåkning fortfarande finns kvar.